Hikmah dari Cerita Nabi Yusuf

Pada intinya semua musibah ataupun penderitaan tentu ada hikmah dibaliknya. Banyak barokah serta rahmat yang masih tetap tersembunyi yang disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Sebaiknya kita berfikir kalau tiap-tiap musibah, problem ataupun penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah awal dari kebahagiaan yang sudah disiapkan untuk kita olh Allah SWT seperti cerita Nabi Yusuf AS yang alami penderitaan karna sifa iri serta dengki saudara-saudaranya terhadapnya yang mengakibatkan dianya mesti tersingkir dari keluarganya serta terpisah dari ayahnya yang begitu menyayanginya. Sampai ia diketemukan musafir serta di jual ke satu diantara petinggi di Mesir.

Dengan semuanya penderitaan yang dirasakannya ia tetaplah sabar serta menguatkan ketaqwaannya pada Allah sampai Allah mengangkatnnya jadi seseorang nabi serta memberinya beragam kelebihan sampai ia dapat jadi orang besar yang dihormati di Mesir.

Jadi seseorang mukmin tidak semestinya kita berkecil hati serta kecewa saat peroleh problem ataupun musibah yang buat hidup kita menanggung derita terutama tentang harta. Sebaikknya kita menyerahkan semua pada Allah bersabar serta bertwakal sembari memohon pengampunan serta perlindungan pada Allah. Serta jika kita jadi seseorang mukmin di beri kecukupan rejeki, kesehatan serta kesejahteraan sebaiknya bersukur sebesar-besarnya mengucap sukur sesering-seringnya serta tidaklah perlu mengumbar atau menunjukkan apa yang didapat karna sejatinya semuanya adalah punya Allah serta juga akan kembali kepada-Nya juga.

Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf dalam kisahnya yang tetaplah bertaqwa pada Allah walau beliau sudah memperoleh perlakuan yang begitu tidak adil sampai dimasukkan dalam penjara. Serta karena kesabarannya Allah menolongnya serta pada akhirnya beliau dapat bebas serta bahkan juga Allah memberikannya rejeki dengan beliau diangkat jadi satu diantara petinggi yang begitu dihormati serta sejak itu hidupnya beralih yang awalannya beliau cuma seorng budak sampai bisa jadi seseorang mentri.

Dari cerita Nabi Yusuf kita juga peroleh pelajaran tentang sikapnya yang menegakkan keadilan diman beliau tidak ingin dibebaskan dari penjara karna beliau elah dapat menafsirkan mimpi aneh sang raja serta dapat peroleh jalan keluar atas persoalan yang juga akan dihadapi oleh Mesir namun nabi Yusuf ingin dibebaskan lewat cara beliau menginginkan permasalahannya betul-betul disibak serta kebenaran memang sungguh-sungguh mesti tersingkap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *